responsive web templates

© Copyright 2018 Joyce Olivier - All Rights Reserved

Administratie

Om u volledig te kunnen focussen op uw main business, kan ik u versterken op administratief vlak. 

  • ONTHAAL - Door mijn jarenlange ervaring in zowel verkoop als onthaalbediende, kan ik uw klanten op een uiterst professionele wijze te woord staan. 
  • IT en Agendabeheer - Pc's en software hebben voor mij geen geheimen. Ik ontlast u dan ook met plezier van alle computerwerk. Mailings, agendabeheer, input, bijhouden van betalingen... Ik ben op de hoogte van de laatse nieuwe snufjes op dit vlak.
  • Boekhoudkundige achtergrond - 5 jaar ervaring in een boekhoudkantoor, hebben ervoor gezorgd dat ik als geen ander weet, hoe u best uw boekhouding kan voorbereiden om deze aan te leveren bij uw boekhouder; Ook hier ben ik bijgeschoold in de allerlaatste technologieen. Yuki, OCR, Furoo en andere automatisatie, het is mij allemaal bekend.
  • Programmakennis - Unit4 C-Logic Venice, Syneton Admin, Fid-Manager, Yuki, Furoo, maar ook het bijstaan in uw keuze naar een gepaste software (vooral in accountancykantoren). Door mijn kennis, hoeft u geen tijd te stoppen in het uitzoek en inputwerk, maar kunt u snel het programma gebruiken. Uiteraard ondersteund en onder begeleiding indien nodig

UBO-register

Velen hebben er al van gehoord, maar nu begint de tijd toch echt te tikken om dit in orde te maken.
Uitstel tot 30 september 2019

Het UBO-register. Het komt erop neer dat de overheid een overzicht wil krijgen van wie in welke vennootschap betrokken is.

Dit alles moet geregistreerd worden in het zogenaamde UBO-register. Sinds kort staat dit platform online, dus nu is het alle hens aan dek om de nodige gegevens te verzamelen. 

Wat kan u doen. Maak een overzicht in welke ondernemingen u aandelen (of stemrecht) heeft, en voor hoeveel. Dit alles dient gestaafd te worden aan de hand van bewijskrachtig materiaal.

Bezorgd dit aan uw boekhouder. Hij kan voor u het register invullen.

U kan dit uiteraard ook zelf doen. Een handleiding met meer info vindt u hier.

Wat het UBO-register allemaal juist inhoudt vindt u hier.